انتقال هوای فشرده به دستگاه های پنوماتیکی

am-2000_example

am-2000_example

آشنایی با نحوه انقال هوای فشرده

بعداز تولید وذخیره هوای فشرده در مخزن نوبت به انتقال هوای فشرده برای مصرف می رسد

لوله اصلی برای خروج از قسمت بالایی مخزن جداشده وبه سیستمهای خشک کن متصل می شوند

سیستم های خشک کن رطوبت هوا را جذب می کنند قبلا رطوبت گیرهای مثل سیلیکا ژلی که جاذب شیمیایی هست که شبیه بلور نمک می باشد،رطوبت گیر نمکی که از خود نمک استفاده می کردنند همانطور که می دانید نمک رطوبت گیر خوبی هست این رطوبت گیر به ان صورت کار می کرد که در زمان جذب رطوبت نمک ذوب می شد واز دهانه ای خارج می شد ونمک مصرف می شد درحال حاضر بهترین جاذب های رطوبت  جاذب های تبریدی (سرمایشی) هستند  تکنولوژی آن شبیه به کولر گازی یا یخچال ها هست این سیستم لوله های خنکی دارند که با برخورد هوا بااینها رطوبت تبدیل به مایع شده وجدا می شود این روش بهترین روش هست ولی مقداری از نظر هزینه اولیه گرانتر از دیگر روش ها باشد

بعد از این مرحله رطوبت گیری باز هم  رطوبت به صورت 100درصدی گرفته نمی شود برای اینکار می توان لوله کشی اصلی(شاه لوله) را به صورت کمی شیب دار (تقریبا 2درصد) نصب کرد ودر انتهای این شیب تجهیزی به نام تله آبگیر نصب می کنیم این تجهیزات در بازار وجود دارد

برای استفاده  وانشعاب گیری از شاه لوله، لوله ها باید از قسمت روی شاه لوله گرفته شود

در مسیر از تجهیزی به نام واحد مراقبت باد نیز استفاده می شود  که کار آن رطوبت گیری وتزریق روغن هم می باشد

تعیین قطر لوله های انتقال هوای فشرده

یرای تعیین قطر لوله از جدول زیر استفاده کنید

jadval

یا ازفرمول زیر استفاده کنید

formul-piping