تاریخچه صنعت پمپ

149ab6f387b0e775925114caf8b61d96-history-timeline-anger-management

تاريخچه صنعت پمپ
mes1

اجداداولیه انسان درکناره جنگها و آبها زندگی می کردند مهد تمدن های انسانی درسواحل گرم و ماسه ای بوده . درحقیقت باید گفت که این کشاورزان بودند که اجتماعات کوچکی را بعدها به اولین شهرها تبدیل شدند ایجاد کردند در تمدن رومی برای نیازهای کشاورزی و شهری هر نفر،در حدود ۲۰ لیتر آب در روز مصرف می شده .

از آنجائی که منابع محلی پاسخگوی آب مورد نیاز نبود، بشر به فکر انتقال آن افتاد اولین ابزار انتقال آب یک چتر مانند بود که به انتهای یک تیرچوبی متصل می شد درحدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد،این ابزار های ابتدائی توسط اولین مکانیزم اهرمی با نام Shadoof جایگزین گشت .

با وجود اینکه سیستم مذکور بطور قابل ملاحظه ای انتقال آب را ساده می کرد،ولی فقط می توانست در یک زمان مشخص یک سطل راجابجا کند.هدف مخترعان عهدباستان نه تنهاسهولت فیزیکی انتقال آب،بلکه سرعت بخشیدن به آن و افزایش حجم آب جابجا شده نیز بود . نتیجاتا Pershan Wheel جانشین دستگاههای قبلی شد .

یونانیان برای اختراع مکانیزمی جهت کنترل نیروی آب شهرت دارند این سیستم دارای یک چرخ تیغه دار بود که قسمت پائینی آن در جریان آب قرار می گرفت و نیروی جریان آب موجب دوران چرخ می گشت .

اگر چه دستگاه های متفاوت دیگری نیز بعد از آن ساخته شدند،ولی اصل بنیادین سیستمهای اهرمی انتقال آب ثابت باقی ماند، تا وقتی که یکی از اختراعات مکانیکی مهم در جهان باستان ظهور کرد : پیچ ارشمیدس

Archimedes-Screw

تاریخچه صنعت پمپ

پیچ ارشمیدس برخلاف مکانیزهای گذشته،دو مزیت سهولت انتقال آب و سازگاری درشرایط و نیازهای مختلف را تواما دارا بود و همچنین ثابت شد که استفاده از این دستگاههای به منظور آبیاری بسیارمناسب و آسان است .

هدف از تمامی مطالب عنوان شده بیان این موضوع بود که : پمپ یک تکنولوژی جدید نیست بلکه تنها نیروی محرکه آن است که جدید می باشد نیروی محرکه پمپ در ابتدا،انسانها و حیوانات بودند .طبیعی بود که این پمپ ها در یک سرعت کاری پایین کار می کردند . سپس بشر از آب و باد بهره گرفت و این روند رشد ادامه یافت تا به امروزه که بشر برای به حرکت در آوردن پمپها از الکترو موتور و توربین بخار استفاده می کند .

استفاده از پمپهای پیستونی و پیچی تا قرن ۱۹ بسیار متداول بود.تا آن زمان به دو دلیل از پمپهای سانتریفوژ زیاد استفاده نمی شد .دلیل اول این بود که برای به حرکت در آوردن پمپهای سانتریفوژ احتیاج به نیروی محرکه بالائی بود علت دیگر عدم مقبولیت پمپهای سانتریفوژ ،مقبولیت پمپهای رفت و برگشتی بود که به نیاز های تکنیکی آن دوره پاسخ می گفت .

umor-1