دانستنی های کمپرسور-قسمت اول

1

1

دانستنی های کمپرسور-قسمت اول

1.بازرسی از عملکرد هوای فشرده

این باید نقطه شروعی باشد برای کنترل عملکرد کمپرسور هوای فشرده و به شما این امکان را می دهد که تا با جمع آوری اطلاعات پایه ای هزینه های خود را تا حد ممکن کاهش و تدابیری برای بهبود عملکرد دستگاه خود فراهم آورید.
2.پیدا کردن و رفع نشتی ها

به طور متوسط نشتی ها 25% از هوای فشرده تولیدی را کاهش میدهند. شما میتوانید با پیدا کردن و رفع کم هزینه این نشتی ها شاهد کاهش چشمگیری در میزان مصرف دستگاه کمپرسور خود باشید. چرا که این نشتی ها سبب افت فشار در انتقال هوای فشرده میگردند.
3.تغییر وضعیت فشرده سازی هوا متناسب با شرایط

وضعیت عملکردی دستگاه یا روش کنترل کمپرسور میتواند تاثیر قابل توجهی در میزان مصرف انرژی داشته باشد. به کارگیری وضعیتی نا متناسب با شرایط میتواند اثر سایر موارد بالا را نیز کاهش دهد. همچنین اضافه کردن یک کمپرسور مناسب با شرایط تولید هوای فشرده میتواند کاهش چشمگیری در مصرف انرژی داشته باشد.
4. اضافه کردن مخزن هوای

مخازن ذخیره سازی هوای فشرده ، با نگهداشتن هوا در فشاری ثابت سبب کاهش هزینه های مصرفی می شوند. به کارگیری مخازن هوا همچنین کمک میکنند تا دستگاه کمپرسور  با جریان کمتری به تولید هوای فشرده بپردازد. این امر خود سبب کاهش هزینه ها میگردد.
5.نیاز واقعی هوای فشرده خود را مشخص کنید

مشاوره با کارشناسان ما پیش از خرید کمک میکند تا دستگاه مناسبی را مناسب با میزان هوای فشرده مورد نیاز خود تهیه نمایید. چرا که میزان هوای فشرده مورد نیاز ، میزان فشار مورد نیاز دستگاه ها و مکان و زمان مورد استفاده از این هوای فشرده عوامل تعیین کننده مدل کمپرسور انتخابی می باشند.
6. حذف مصارف غیر ضروری 

به طور معمول هوای فشرده به دلیل سهولت و در دسترس بودن به هدر میرود. جالب است بدانید که 7-8 اسب بخار انرژی برای تولید 1 اسب بخار انرژی برای مصرف کننده نیاز است.  به همین دلیل استفاده بهینه از هوای فشرده تولیدی امری ضروری است.
7.کاهش فشار مصرفی کمپرسور هوا

اولین سوالی که در این قسمت مطرح میگردد آن است که کمپرسور ما با چه فشاری کار میکند ؟ و دیگری این است که چرا با این فشار کار میکند ؟ به طور معمول فشار کاری کمپرسورها بر حسب ماکزیمم خروجی دستگاه تعیین میگردد. با بررسی دقیق مصرف کننده (در انتهای خط) میتوان اندازه دقیق فشار کاری دستگاه، حجم هوای مورد نیاز و همچنین کیفیت آن را به طور دقیق تعیین و بر این اساس فشار مناسبی را برای کمپرسور هوا تعیین و طراحی کرد. بر اساس محاسبات انجام گرفته مشخص شده است که کاهش فشار به میزان 2 psi و رساندن آن به میزان مورد درخواست سبب کاهش 1،6 تا 2 درصدی انرژی مصرفی میشود.

 

کمپرسور بادی