سوال وپاسخ در زمینه پنوماتیک

Why-Use-Pneumatics-3

 

 

بیشترین مقدار مجاز برای طول رزوه اتصالات پنوماتیک چقدر است ؟

طول قسمت رزوه شده اتصالاتي که میتواند به طور مثال به یک شیر پیچ شود نباید از یک طول ماکزیمم تجاوز کند . طول های ماکزیمم جدول زیر در صورتی که از محصولات فستو استفاده شود تضمین شده اند.

 Thread diameter

C max [mm]

M3 3,3
M5 4,3
M7 5,8
G 1/8 6,5
G 1/4 8,0
G 3/8 9,0
G 1/2 10,5
G 3/4 12,0
G 1 13,0

اختلاف رزوه های نوع جي با نوع آر چیست ؟

رزوه G، شکل استوانه ای دارد. با توجه به استاندارد EN-ISO228-1 .

رزوه R ، شکل مخروطی دارد . با توجه به استاندارد ISO 7-1 .

رزوه خارجی نوع G فقط در رزوه داخلی نوع G پیچیده مي شود.

رزوه خارجی نوع R می تواند در رزوه داخلی نوع G یا R پیچیده می شود.

لیتر استاندارد ( Standard Litre) چیست ؟
  DIN 1343با توجه به ISO6358 با توجه به
Pressure 1.01325 bar (abs) 1.0 bar ( abs )
Temperature 0 C 20 C
Gas constant 287.07 J (kg K) 288 J (kg K)
Density 1.292 kg/m3 1.185 kg/m
Air humidity 0%

 

PWIS چيست ؟

PWIS مخفف Paint- Wetting Impairment Substances (اختلال دوام رنگ) است و عبارتست از موادی شامل سیلیکون با ماده اصلی فلورین و دارای بعضی روغن ها و چربی ها. اجزاء مورد استفاده در صنایع اتومبیل به ویژه در سیستمهای رنگ پاش باید بدون PWIS باشند .

CRC چیست ؟

CRC عبارت است از کلاس مقاومت در برابر خوردگی که تقسیم بندی آن به صورت زیر است :

Ø CRC 0 : حفاظت خیلی کم یا بدون حفاظت ( خوردگی بدون اهمیت )

Ø CRC 1 : حفاظت کم ( خوردگی با اهمیت کم )

Ø CRC 2 : حفاظت متوسط ( خوردگی با اهمیت متوسط )

Ø CRC 3 : حفاظت زیاد ( خوردگی با اهمیت بالا )

Ø CRC 4 : حفاظت بی نهایت ( خوردگی با اهمیت بالا به صورت ویژه )

کلاس بندی Clean room با توجه به US FED-STD-209 چگونه مشخص می شود ؟

به عنوان مثال کلاس 100 عبارت است از وجود حداکثر 100 ذره معلق در هوا با قطر بیشتر از 5/0 میلی متر ، در یک فوت مکعب هوا ( هر فوت مکعب معادل 3/28 لیتر می باشد ).

ابعاد رزوه های “جي” چقدر است

تعداد رزوه در اینچ قطرسوراخ به میلیمتر قطر مهره به میلیمتر قطر خارجی به میلیمتر قطر به

اینچ

نوع رزوه
28 8.80 8.85 9.73 1/8 G1/8”
19 11.80 11.89 13.16 1/4 G 1/4”
19 15.25 15.39 16.66 3/8 G 3/8”
14 19.00 19.17 20.95 1/2 G 1/2 ”
14 24.50 24.66 26.44 3/4 G 3/4”
11 30.75 30.93 33.25 1 G 1”
11 39.25 35.59 41.91 1 1/4 G 1 1/4 ”
11 45.25 45.48 47.80 1 1/2 G 1 1/2 ”
11 57.00 57.29 59.61 2

وزن هوا چقدر است ؟

یک متر مکعب ( 1000 لیتر ) هوا ، 292/1 کیلو گرم وزن دارد ( DIN1343 ).

کدامیک سبکتر است هوای مرطوب یا هوای خشک ؟

هوا هنگامی که گرم می شود سبکتر می شود .همچنین هوا با افزایش رطوبت نیز سبکتر
می گردد.

هوا مخلوطی از دو گاز نیتروژن و اکسیژن است و جرم ملکولی آن تقریبا” 29 گرم می باشد. در حالیکه وزن ملکولی بخار آب فقط حدود 18 گرم است .

فشار تولید شده توسط ریه انسان چقدر است ؟

ریـــه یک کمپرســـــور طبیعی است که قادر است دبی 100 Lit/min و فشار
0.02-0.08 bar را تولید کند.