شرکت های سازنده بچینگ در ایران

pdf-mb120bm
pdf-mb120bm
شرکت های سازنده بچینگ در ایران

در ایران شرکت هایی هستند که از نظر ساخت بچینگ به خودکفایی رسیده اند و محصولات با کیفیتی ارایه می کنند

این شرکت ها تقریبا به طور کامل تجهیزات را از داخل کشور تهیه می‌کنند

موارد محدودی هم وجود دارند  که بخشی از قسمت ها مثل موتور گیربکس ویا میکسر را از خارج وارد می‌کنند

این شرکت معمولا از چند قسمت تشکیل شده اند

واحد فنی

واحد تولید

واحد اداری و فروش