شیرهای پروپرشنال

index

index

?نکاتی در رابطه با شیرهای پروپرشنال

این نوع شیرها از نوع هیدرولیک می باشند که از یک مدار کنترلی الکترونیک برخوردار است و کنترل دقیق دبی یا فشار روغن هیدرولیک را بر عهده دارد و به کمک این نوع شیر به طور مثال می توان مکان یک هیدرولیک را کنترل کرد.
در مقابل سروو ولو یک شیر برقی می باشد که همواره تحت فرمان بوده و با عنایت به واکنش دستوری که می گیرد، فشار و موقعیت مکانی و دبی یا سرعت دستگاه مورد نظر را تحت کنترل می گیرد. تکنولوژی این نوع شیرها با عنایت به سرعت و دقت بیشتر، از برتری و خصوصیت بالایی برخوردار است. ولی از ویژگی های شیرهای پروپورشنال، می توان به قیمت پایین تر تعمیر و نگهداری در سیستم، طراحی آنالیزی و به صرفه بودن شیر و … اشاره کرد. شیرهای پروپرشنال عنصری است میان شیرهای دیجیتال و شیرهای سروو. و در نهایت می توان شیر پروپرشنال از تلفیق دو سیستم تغییرپذیری مداوم الکتریکی (سیستم سروو) و سیستم تغییرناپذیری الکتریکی (سیستم دیجیتال) به وجئد آمده است.
نکات مهم :

1.شیرهای پروپرشنال و سروو (نوع حرفه ای تر) از  تکنولوژی بالایی  برخوردار می باشند و به دلیل استفاده ای که در صنایع نظامی دارند مورد محدودیت های واردات واقع می شوند.

2.هزینه این تجهیزات به شدت زیاد است

کمپانی های های موفق در این زمینه :رکسروت آلمان و موگ آمریکا می باشد

3.استفاده عمومی این تجهیزات پرس های هیدرولیک، خطوط نورد فلزات، گیوتین رخم، خطوط ماشین کاری و …

4.کاربرد نظامی: کنترل باله موشک، کنترل باله هواپیمای جنگنده، کنترل لوله توپ تانگ کشتی و …

کلمه سروو یعنی خود تنظیم.و به مفهوم سیستم کنترلری است که می تواند خطای خود را تشخیص دهد و آن را اصلاح نماید. در خصوص شیرهای پروپرشنال این کار جزء وظایف مدار کنترلر می باشد، ولی در شیرهای سروو این اصلاحخط به شکل مکانیکی صورت می گیرد و مدار کنترلر بر آن نظارت می کند. در مجموع شیرهای سروو از نوع پروپرشنال خود سنجیده تر، پر شتاب تر، بت حساسیت بیشتر و به مراتب پر هزینه تر هستند.

در خصوص پیچیدگی و حساسیت شیرهای سروو می توان این چنین گفت که تنها مونتاژ ابزارهای این شیرها در کارخانه ضرورتا بایستی  در تمیز بادها و رطوبت مشخص و بعد گذراندن مراحل شستشو توسط امواج التراسونیک صورت می گیرد و خود مراحل تست و کالیبراسیون وارد مبحث مجزایی می شود.