شیر پروانه ای پنوماتیک

index

 

اindex

از این شیر جهت باز و بسته کردن مسیر جریان مواد از خروجی سیلوهای ذخیره، سیستم های انتقال مواد و دیگر نقاط تخلیه استفاده می شود. مزیت مهم آن نسبت به سایر انواع، آب بندی بسیار موثر و ساختمان بسیار مستحکم و مقاوم در برابر خوردگی و حرارت می باشد.