محصولات بونزی Bonesi

retina-agro

index

جک پنوماتیک بونزی ( سیلندرهای پنوماتیک )

مهمترین بخش هر سیستم پنوماتیک که نیازمند ایجاد حرکت خطی است جک پنوماتیک می باشد. جک های پنوماتیک به طور پیوسته در معرض تغییر میزان فشار و دما می باشند و این در حالیست که این عملیات اغلب در سرعت های بالا و در حین حرکت های رفت و برگشت انجام می شود.

انتخاب مناسب و نصب دقیق این قطعه برای اطمینان کامل از کارآیی عملکرد مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد. جک های پنوماتیک معمولا در دو نوع مکنت دار و بدون مگنت تولید می شوند.

 

شیر پنوماتیک بونزی (Bonesi)

شیر پنوماتیک قطعه ای است که عمل ارسال و جهت دهی باد را در یک سیتم پنوماتیک انجام می دهد.