مزایا ومعایب پنوماتیک

Why-Use-Pneumatics-3

Why-Use-Pneumatics-3

مزایا ومعایب پنوماتیک

مزایا:

1-پاک بودن این انرژی نسبت به هیدرولیک در هیدرولیک به خاطر اینکه از روغن استفاده می شود وبا خاک محیط مخلوط می شود دارای آلودگی وکثیفی می شود ما از انرژی الکتریکی هم میتوانیم استفاده کنیم ولی در مواردی که حرکت خطی با قدرت داریم به صرفه هست از پنوماتیک یا هیدرولیک استفاده شود

در صنایعی مانند دارویی پزشکی غذایی که نیاز به تمیزی است از این نیرو بیشتر استفاده می شود

2-حساسیت کم به تغییرات دمایی

3-راحتی در کنترل سرعت قدرت وتغییر جهت را دارد این مولفه دارای اهمیت زادی می باشد

4-غیر قابل اشتعال بودن این سیستم و  عدم ایجاد جرقه از نظر ایمنی در سطح بالا می باشد

5-بالا بودن سرعت عملکرد حتی بالاتر از از سیستم هیدرولیکی

مشکلات پنوماتیک:

1-فشار تولیدی بیشتر از 10بار نیست قابلیت این سیستم به این شکل است کمپرسور های موجود به این صورت می باشد

در صورت نیاز به فشار بالاتر  یا اینکه از هیدرولیک استفاده می کنیم یا از ترکیب این دو استفاده می شود

2-حجم بزرگ تجهیزات در فشار بالا

این سیستم چونکه با فشار پایین کار می کند متعاقبا نیروی کمتری هم تولید می کند مثلا در جایی که پرس نیاز است باید تجهیزات پنوماتیکی دارا حجم بزرگی باشد وعملا کار را غیر ممکن می کند ما در اینجا مجبوریم از سیستم هیدرولیکی استفاده کنیم

3-آماده سازی،کنترل ومراقبت از هوا

4-قابلیت تراک پذیری هوا : باعث عدم دقت در جابجایی و عدم کنترل مناسب سرعت و فشار خیلی دقیق