مقسم

index

index

مقسم دستگاهی هست که سیال از  گریس پمپ یا پمپ روغن پمپ شده از ورودی وارد این دستگاه می شود وبراساس تعداد خروجی از سمت دیگر خارج می شود

شکل ظاهری اش شبیه به یک بلوک کوچک می باشد

از این مقسم ها در صنعت روغن کاری ویا گریس کاری استفاده می شود

برای روانکاری قسمت های مختلف دستگاه نباید از یک چند راهی ساده استفاده کرد چونکه امکان دارد یه خروجی به دلایل مختلف کیپ شده باشد وعمل روانکاری روی این قسمت انجام نگیرد وباعث معیوب شدن وخسارت شود از اینرو برای روانکاری قسمت های مختلف حتما باید از مقسم استفاده کرد

انواع مقسم

این دستگاه هاباخروجی های مختلف  4،6،8،10،12و…  دسته بندی می شود

طرز کار

روش کار به این صورت است که از یک ورودی گریس یا روغن تزریق می شود واز هر خروجی هرکدام به صورت مستقل  ودر زمان خودش گریس خارج می شود

در عکس متحرک زیر طرز کار کردن مقسم گریس پمپ را به خوبی نشان می دهد

progressive_valve

برای مشاوره و خرید  لطفا با شماره 09126995917 تماس بگیرید