موارد ایمنی در حین کار با جرثقیل متحرک( قسمت 2)

222

موارد ایمنی در حین کار با جرثقیل متحرک( قسمت 2)
ادامه مطلب از قسمت 1 :
قلاب جرثقیل دقیقا در مرکز بار باشد .
بر خلاف باور همگانی ، نگهدارنده بوم (Boom Stops) برای جلوگیری از برگشتن بوم طراحی نشده است ، قبل از تماس بوم با نگهدارنده بوم ، مطمئن شوید که سیم بکسل بالا برنده ی بوم غیر فعال شده است .
یکی دیگر از مواقعی که برگشت رو به عقب بوم اتفاق می افتد زمانی است که زاویه ی بوم و سیم بکسل به زاویه ی سیم بالابر با بوم نزدیک شود . معمولا زمانی که از تک وایر برای بلند کردن بار استفاده میشود ، وزش باد و بارگذاری ضربه ای وضعیت را خطرناک تر و نا ایمن تر میکند . اگر از دو یا چند رشته سیم بکسل استفاده شود معمولا مشکلی بوجود نمی آید .
تمام سیم بکسل ها باید سفت و کاملا صاف و به طور صحیح روی درام جمع کننده پیچیده شوند . غلط و ناصاف پیچیده شدن سیم بکسل میتواند باعث بریدگی آن شود .
ناهموار جمع شدن سیم بکسل میتواند بر اثر تنظیم نبودن زاویه ی قرقره ی پاشنه بوجود آید . هنگام نصب سیم بکسل روی درام جمع کننده برای ثابت ماندن زاویه همیشه میله ی راهنما را در نظر داشته باشید .
نحوه اتصال سیم بکسل به درام جمع کننده باید مطابق با توصیه سازنده باشد .
نا هموار جمع شدن سیم بکسل میتواند بر اثر ایست ناگهانی بار بوجود آید .
نا هموار جمع شدن سیم بکسل میتواند بر اثر سبک بودن وزن قلاب اتفاق بیفتد . زمانی که بوم بالا میرود به علت نداشتن نیروی کافی قلاب ، سیم بکسل ناهموار جمع میشود . نحوه اتصال سیم بکسل به گوه ی نگهدارنده اهمیت زیادی در جلوگیری از دررفتن سیم بکسل دارد . هیچگاه قسمت مرده یا Dead End سیم بکسل به قمست اصلی سیم بکسل یا وایر زنده وصل نمی شود
طول سیم بکسل آزاد بیرون آمده از گوه حداقل باید 6 برابر قطر سیم بکسل باشد.کج شدن گوه باعث آسیب دیدگی سیم بکسل میشود .اجزای گوه شامل سوکت ، محور ، اشپیل و گوه میباشد .
همیشه گوه را به صورت مستقیم به گوی فلزی قلاب وصل کنید و از شگل (Shackle) برای اینکار استفاده نکنید .
برخورد بوم جرثقیل با اجسام ثابت و یا برخورد بار با بوم میتواند باعث ضعیف شدن بوم و حتی شکستن آن شود . توانایی بوم در بالا بری به صاف بودن همیشگی بوم و اجزای آن بستگی دارد .
مطمئن شوید که جرثقیل میتواند به طور ایمن بار را از حالت افقی به حالت عمودی بلند کند . وقتی بار بلند میشود فاصله افزایش یافته و ظرفیت جرثقیل کم خواهد شد .
هنگام پایین آوردن بار مراقب باشید که سیم بکسل انداز یا ریگر و یا افراد دیگر ، زیر و نزدیک بار قرار نگرقته باشند و همیشه به علامتهای ، علامت ده خود توجه داشته باشید .
تمام حرکات جرثقیل را تحت کنترل خود داشته باشید ، مخصوصا هنگام بالابردن و پایین آوردن بار ، دستگاه را به دقت و به آرامی کنترل کنید . شکسته شدن بوم حوادث شدیدی را به دنبال دارد .
در جرثقیل های بوم تلسکوپی راننده باید نوسان بوم ، افتادگی بوم ، کجی و گودی روی بوم ، خوردگی کفشکهای زیر بوم را به دقت بررسی کند .
در صورت نا متعادل بودن جرثقیل و تراز نبودن ، بار به یک سمت کشیده میشود . همیشه به کمک تراز سنج خود از تراز بودن دستگاه جرثقیل مطمئن شوید .
هنگام حرکت در سراشیبی ، افزایش فاصله بوجود آمده بین بار و جرثقیل ، موجب کاهش ظرفیت جرثقیل میشود .
کشیده شدن بار به یک سمت زمانی اتفاق میافتد که دستگاه جرثقیل تراز نباشد یا بوم جرثقیل گردش سریع کرده و یا هنگام گردش بار ، ترمز ناگهانی زده شود .
گردش سریع بار نیز میتواند باعث افزایش فاصله شده و ظرفیت دستگاه را به مقدار زیادی کاهش دهد .
گاهی نزدیک شدن به بار به دلایلی مقدور نیست و فاصله دسترسی زیاد است . در این حالت هرگز بار را بلند نکنید ، این کار موجب کشیده شدن بوم به سمت بیرون و کاهش ظرفیت میشود .
همیشه قلاب و بار باید در یک راستا و به حالت عمودی باشند . اگر بار در سمت داخل قرار گرفته باشد ، پس از بلند کردن ، بار به سمت جلو حرکت کرده و باعث افزایش فاصله و کاهش ظرفیت میشود .
سیم بکسل جرثقیل
ایست ناگهانی بار معلق ، باعث افزایش وزن بار و در نتیجه کاهش ظرفیت جرثقیل میشود .
بیرون کشیدن بار به وسیله تکانهای شدید و مکرر میتواند باعث کاهش ظرفیت جرثقیل شود .
اگر سیم بکسل بالابر در مرکز بوم قرار نگرفته باشد ، هنگامی که بار وصل شود بوم تاپ بر میدارد .
قلابهایی که سیم بکسل به صورت نا متقارن از آنها رد شده باشد در زیر بار سنگین کج میشوند اما زمانی که سیم بکسل ها به صورت متقارن از قلاب عبور کرده باشند میتوان به صورت صحیح از قلاب استفاده نمود .
لینک به صفحه نخست