موارد ایمنی در حین کار با جرثقیل متحرک( قسمت 1)

222

موارد ایمنی در حین کار با جرثقیل متحرک

هرگز بار را با سرعت نگردانید .
برای جلوگیری از شکستن یا بریدن سیم بکسل و مطمئن شدن از اینکه بالابر میتواند بار را بصورت ایمن بلند کند ، قلاب باید با حداقل سیم بکسل مورد نیاز درگیر شود . بدین معنی که اگر قرقره قلاب شما دارای یک شیار است ، حداقل سیم بکسل مورد نیاز 2 رشته سیم بکسل میباشد و اگر قلاب شما دارای دو شیار است ، حداقل سیم بکسل مورد نیاز شما ، 4 رشته سیم بکسل میباشد.
چنانچه درگیری سیم بکسل با قرقره نا متقارن باشد سبب کج شدگی بار خواهد شد .
تلسکوپ های جرثقیل باید به شکل مساوی باز شوند .
باز شدن قسمت های اول ودوم بوم تلسکوپ به شکل خودکار بوده و قسمت های بعدی بصورت دستی میباشد . بهتر است تا حد ممکن به دلیل استحکام بیشتر از قسمت های اول و دوم بوم استفاده شود .
سیم بکسل نمی بایست دچار گره خوردگی ، پیچ خوردگی ، ساییدگی ، کشیدگی و یا خوردگی و زنگ زدگی باشند .
سیم بکسل ها به درستی روی درام و قرقره ها قرار گرفته باشند .
از هر گونه حرکت شتابزده و سریع هنگام بیرون دادن یا جمع کردن تلسکوپ خودداری کنید .
زمانی که قلاب در پایین ترین سطح قرار دارد ، سیم بکسل ها حداقل باید دو دور روی درام باقی بمانند .
به یاد داشته باشید تمام حرکت های جرثقیل باید به آرامی انجام شود .
از تماس یافتن قلاب جرثقیل با انتهای بوم جلوگیری کنید که به آن اصطلاحا TWO BLOCKING گویند .
هنگامی که بار را بیش از اندازه بالا برده و یا تلسکوپ را بدون توجه به قلاب بیرون میدهید ، امکان پاره شدن سیم بکسل ها بسیار بالا خواهد رفت .
قطع کن الکتریکی ، وسیله ای بسیار مهم برای پبشگیری از حادثه است .
جرثقیل برای کشیدن بار نیست . هرگز برای کشیدن بار از جرثقیل استفاده نکنید .
هنگام حرکت با بار ، در صورت امکان برای جلوگیری از نوسان بار ، آن را مهار کنید .
هرگز با باری که وزنش نزدیک به ظرفیت جرثقیل ( SWL) است حرکت نکنید .
هرگز با بارهای بیرون زده از طرفین لاستیکها حرکت نکنید .
در شیبها اگر موقع حرکت به چرخش نیاز است پیش از آزاد کردن ترمزها ، کلاچ های مکانیکی را بگیرید .
هرگز تا زمانی که مطمئن نشدید کسی پشت دستگاه قرار ندارد عقب نروید .
برای حرکت در مسافتهای طولانی ، بوم جرثقیل های بوم خشک را متناسب با مسیر حرکت مستقر کنید به این معنی که در سراشیبی ها ، بوم به سمت عقب و در سر بالایی بوم به سمت جلو قرار گیرد .
هنگام حرکت در جاده ها ( در مواقع ضروری ) سینی گردان دستگاه را قفل کنید ، ترمز چرخش را بکشید و بوم را به طور کامل پایین آورده و ببندید .
هنگام کار با جرثقیل از دست زدن به قسمتهای گردنده خودداری کنید .
شعاع بار یا شعاع عملیاتی از مرکز چرخش دستگاه محاسبه شود نه از پین پایه بوم .
همیشه در محدوده ی ظرفیت مجاز دستگاه ( SWL) کار کنید .
پیش از باربرداری های سنگین ، پایداری و ثبات دستگاه را بررسی کنید به این صورت که بار را کمی از زمین به آرامی بلند کرده و متوقف کنید سپس ترمزها را بررسی کنید . در صورت فقدان مشکل ، کار را ادامه دهید .
هرگز از ثبات و پایداری دستگاه برای تعیین ظرفبت آن استفاده نکنید ، به عبارت دیگر هرگز از نقطه ی واژگونی برای نشان دادن توانایی جرثقیل برای بلند کردن بار استفاده نکنید .
اگر آثار و نشانه های واژگونی وجود دارد ( مانند بلند کردن جک های تعادلی ) بدین معناست که در آن شعاع کاری ، باری بیش از حد مجاز به دستگاه اعمال شده است .
جک های تعادلی را تا جایی پایین بیاورید که لاستیک ها از سطح زمین جدا شوند .
همیشه در حین کار مخصوصا پس از باربرداری سنگین ، موقعیت جک ها را بررسی کنید و آنها را مجددا تنظیم نمایید .
همیشه از تراز بودن دستگاه خود مطمئن باشید .
تا حد ممکن از بوم با طول کوتاه تر استفاده کنید .
در صورت استفاده از بوم کمکی ( Jib) یا بوم افزایشی ) Extention) کاملا دقت کنید زیرا احتمال واژگونی و شکست بوم بسیار زیاد است . سعی کنید در این موارد از جدول بار مخصوص به آنها استفاده کنید .
حرکت جرثقیل با بوم کمکی یل بوم افزایشی باز ، باید بسیار با احتیاط صورت گیرد .
اجازه ندهید که بار با , به بوم یا جک های تعادلی برخورد کند . در صورت برخورد بار به بوم ، حتما باید توسط کارشناس مربوطه ، بازرسی شود .
بارهایی که وزن آنها بسیار نزدیک به ظرفیت مجاز دستگاه ( SWL) هستند تا امکان نزدیک به زمین جابجا کنید .
بار کاملا متقارن در سیم بکسل قرار گیرد .

 

ادمه مطلب در قسمت دوم