کمپرسور بادی

3-27

3-27

تولید هوای فشرده

برای استفاده ما نیاز داریم هوای اطراف مان را کنترل شده به جریان بیاندازیم واز ذخیره سازی این جریان به هوای فشرده دست پیدا کنیم بارای این کار نیاز به یک ماشین داریم در صنعت به این نوع ماشین ها کمپرسور می گویند کمپرسور به معنای فشرده ساز می باشد

این ماشین به این صورت کار میکند که دارای دو دهانه یکی از هوا اطراف بحث مکش را دارد و طی یکسری مراحل از دهانه دیگر هوا را با فشار خارج می کند در حقیقت یک جریان هوا به ما می دهد

هوا پس از فشرده شدن چه تغييراتي مي كند؟
هوا پس از فشرده شدن پاك، سالم و ساده مي شود و در آن ناخالصي خطرناكي باقي نمي ماند. زمانيكه هوا توسط دستگاه كمپرسور فشرده مي شود، انتقال هوا از فشار محيط كه 1 بار(bar) مي باشد به فشار بالا ( تا 414 بار(bar) ) ميرسد.

تعریف کمپرسور:

کمپرسور  ماشینی است است که هوا با فشار مشخصی به آن وارد شده وفشار بیشتر در خروجی آن خارج می گردد

دو مشخصه در کمپرسور ها برای ما دارای اهمیت هست که در انتخاب متواند به ما کمک کند

1-حجم سیال تحویلی یا ظرفیت کمپرسور است که آن را با متر مکعب بر دقیق یا لیتر بر دقیقه سنجش مشود

تعریف ظرفیت کمپرسور:

مقدار هوایی که فشرده شده واز کمپرسور خارج می شود درواقع  ظرفیت، حجم هوای ورودی در شرایط فشار عادی اتمسفری و دمای محیط به کمپرسور میباشد

نسبت تراکم کمپرسور(فشار خروجی کمپرسور)

این پارامتر بر حسب واحد بار اندازه گیری می شود

فشار خروجی بر اساس ابعاد کمپرسور،نوع کمپرسور،وشرایط کار می تواند متفاوت باشد

 

انواع مدل کمپرسورها

سه مدل کمپرسور را در ادامه مطلب تعریف می کنیم

کمپرسور های رفت وبرگشتی(پیستونی)

دارای سیلندر وپیستون شبیه به مکانیزم موتور خودرو ویک شفت که وصل شده به راد پیستون وراد هم پین شده به پیستونی که داخل سیلندر بالا وپایین می رود قسمت دیگر به شفت لنگی وصل شده واین شفت به موتور الکتریکی وصل می شود واین مجموعه می تواند از نظر تعداد وجانمایی مختلف می باشند در بخش سیلندر دو دهنه وجود دارد یکی ساکشن ولو  ودیگر

دیس شارژ ولو  .ساکشن ولو هوای محیط را به سمت داخل مکش می کندو دیس شارژ ولو هوای فشرده را تخلیه می کند

دورانی با پره های لغزنده( vane air compressor)(پره ای)

Pneumofore-Rotary-Vane-Technology-Scheme-in-Compression-or-Evacuation

این نوع کمپرسور ها از سه بخش تکیل شده

پوسته،روتورومحرک (مانند موتور الکتریکی)،پره های لغزنده

عملکرد این سه بخش با هم به این شکل است که روتو وپوسته به شکل دایره هستند روتور داخل پوسته نصب شده اما نسبت به هم غیر هم مرکز می باشد این روش ساخت یک فضای هلالی شکل بین پوسته و روتور ایجاد میکند روی روتور شیارهای تعبیه شده روی این شیارها پره هایی قرا گرفتن که قابلیت لغزش روی پوسته و درون شیار ها را دارند پره ها نسبت به پوسته آببند هستد زمانی که روتور شروع به گردش می کنندپره ها شروع می کنند به خارج شدن از شیارها وچون نسبت به بدنه پوسته آببند هستند ودرون یک فضای هلالی قرار دارند یه مکشی را ایجاد می کنند وهوا را از دهانه ورودی هوا را مکش مکنندوبه سمت قسمت بزرگ هلال پیش می برند از جایی که هلال شروع می کند به کوچک شدن پره ها هم به داخل شیارها و نشیمنگاه می روند وعملا فضایی که هوا در آن محبوس هست کوچکتر می شود تا جاییکه هوای فشده شده به سمت دهانه خروجی هدایت می شودb

از مزیت این نوع کمپرسور ها نسبت به پیستونی پیوسته بودن جریان هوای خروجی اشاره کرد

نکته مهم این است که در بعضی از کمپرسور ها با جابجایی ثابت داریم و در بعضی از مدل هل  با جابجایی متغیر مکانیزمی طراحی شده با جابجایی پوسته کمپرسور می شود فضای هلالی را نسبت به روتور تغییر داد وبزرگ کوچک کرد وحجم جابجایی  یا میزان فشرده سازی هوا را تغییر داد ومدل های ثابت پوسته قابل تغییر نمی باشد

اسکرو کمپرسور(مار پیچی)

dry_screw_w_labels_low_res_r1(1)

اسکرو کمپرسور از دو مارپیچ در کنار هم تشکیل شده اند این مارپیچ ها توسط یک الکترو موتور به حرکت در می ایند وبا نوع طراحی که دارن می توانند هوا را به جریان بیاندازند این کمپرسور ها همانند دیگ مدل ها دارای دو دهانه هستند یک دهانه مکش ودهانه دمش

اینع کمپرسور ها در دونوع تک ودو اسکرو وجود دارند اسکرو ها نسبت به دیواره ها دارای فاصله بسیا ناچیزی هستند

از مزایای این مدل می تون به یک نواخت بودن خروجی آنها اشاره کرد

در این مدل روغن به درون اسکرو ها تزریق می شود تا وظیفه روانکاری خنک کاری و آب بندببین اسکرو ها را  تامین کند

روغن نیز مثل دیگر مدل ها از کمپرسر خارج شده وجدا می شود

نکته  اینکه عملکرد این مدل شبیه به چرخ گوشت یا ماردون در دستگاه تزیق پلاستیک که مواد خام را به داخل دستگاه می برد

چگونگی تزرق روغن بین اسکرو ها وچگونگی جدا سازی روغن بعد از خروج هوا فشرده

این انیمیشن به در 6 فاز این عملیات را شرح داده ما در ادامه این عملیات را توضیح می دهیم

فاز اول :هوای محیط از طریق یک فیلتر به بخش فشرده ساز یا همان اسکرو ها وارد می شود

فاز دوم: اسکرو طری طراحی شده است کهکاهش فضای آزاد بن هر تیغهیا هان فضای ماریپچ ها بشود این کاهش فضای آزاد هر چه به جلوتر می رود باعث فشرده تر شدن هوای ورودی می شود مقداری روغن در فضای فشرده سازی تزریق می شودتا اسکرو ها را خنک کند وهم باعث روانکاری بشود حالا ما هوای فشرده مخلوط با روغن را داریم

فاز سوم:روغنداغ شده که در هوای فشره تزریق شده از طیق یک شیر یک طرفه به فضای جدا ساز روغن وارد می شود

فاز چهارم:بیشتر روغن در این فضا جدا سازی میشود وجمع آوری می شود تا دوباره استفاده گردد

فاز پنجم:هنگامی که فشار در محفظه جدا ساز روغن مقدار مورد نیاز است دریچه کم فشارقسمت بالای محفظه باز می شود  وهوای داغ فشرده را به سمت خنک کننده که به شکل یک رادیاتور هست هدایت میکند

نکته :برای اینکه باز شدن این دریچه کم فشار رادر محفظه جدا ساز روغن ببینیدبر گردیید به فاز سوم برگردید به محض اینکه نارریتر ولو وهوای فشرده بعد از خروج کمپرسور واردمسیر لوله می شود مینمم ولوی که در بالای محفظه قرار دارد آن هم همزمان با این در این انیمیشن باز می شود ومیتونید ببینیدکه چطور مسیر هوا رابرای عبور به کولر باز می کند

فاز ششم:از طریق خنک کننده هوا هوا خنک می شود ودمای آن کاهش می یابد وهوای فشرده می تواندبرای کاربرد مورد نظر استفاده شود

به طور خلاصه این شش فاز به این صورت است که روغن چطور وار اسکرو شد واونجا مسیر رو طی کرد خنک شد

روغن هم یک مسیر رادیاتوری شکل را طی می کند برای اینکه خنک شود ودوباره به محفظه برگردد و دوباره به مسیر اسکرو ها برگردد اگردمای روغن بالا باشد نماتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد وخاصیت روغن کاری را ازدست می دهد

ذخیره سازی هوای فشرده

لزوم ذخیره سازی:

هوای فشرده که از خروجی کمپرسور خارج میشود باید در مخزنی ذخیره کرد تا به نحو مناسبی استفاده شود د رصورت حذف مخزن در این سیستم مشکلاتی به وجود می اید مانند اینکه کمپرسور نمی تواند دایم کار کند وبه زمان استراحت احتیاج دارد در کل برای کم کردن اصطحلاک سیسنم به مخزن احتیاج داریم

همیشه در هوا  رطوبت  به صورت کم وزیاد وجود دارد کار دیگر مخزن جمع کردن رطوبت در هواست کمپرسور همانطور که هوارافشرده می کند مولکول ها آب موجود در هوا را نیز فشرده میکند  ودر انتها جمع می کند به طور کلی مخزن فیلتر اولیه آب را نیز انجام می دهد

نحوه اتصال لوله ها به مخزن به این صورت است که لوله ای که از کمپرسور خارج می شود در قسمت پایینی مخزن عمودی یا در قسمت میانی یک مخزن افقی نصب می شود ولوله خروجی در قسمت بالایی  به نصب می شود  تا وردی وخرجی از همدیگر دور باشند تا آلودگی کمتر همراه هوا خارج شود

در پایین مخزن شیری وجود دارد که در فواصل زمانی مختلف باید باز شود تا اب موجو تخلیه شود

روغن در کمپرسور

درواحد مراقبت باد قسمتی وجود دارد که در صورت نیاز روغن در هوا قبل از ورود تزریق می شود  وبعد از تخلیه توسط فیلتر جمع آوری شده وبه محل ذخیره روغن باز گردانده می شود

انتخاب منبع هوای فشرده باید طوری انجام گیرد فشار به اندازه کافی ومورد نیاز را تامین کند

هوای فشرده توسط کمپرسور تهیه شده وبرای اطمینان داشتن از مقدار هوای فشرده از واحد مراقبت باد استفاده می شود

برای تهیه یک کمپرسور  پنوماتیکی باید موارد زیر را  در نظر داشت:

-مقدار هوای فشرده که مورد نیاز است باید مشخص گردد

-نوع کمپرسور که مورد نیاز است فشار مورد نیازمشخص گردد

-درجه حرارت محیط که قرار است کمپرسور کار کند

-مقدار رطوبت محیط

 

دانستنی های کمپرسور-قسمت اول

دانستنی های کمپرسور-قسمت دوم