سیستم روانکاری دو خطی

4

1-500x500

کاربرد:

سیستم های روانکاری دو خطی اغلب در ماشین های بزرگ با تعداد زیاد نقطه روانکاری و مسافت زیاد استفاده می شوند. بسیاری ازعملکرد های مکانیکی به سیستم های روانکاری نیاز دارند ، این سیستم عمدتا با گریس کار می کند. استفاده از روغن به عنوان روانکار مصرفی  نیز امکان پذیر است

عملکرد کلی

سیستم های دو خطی اساساً از یک پمپ ، یک شیر تعویض خط ، دو خط اصلی ، سوئیچ فشار آخر خط برای کنترل فشار و مقسم های دوخطی(که خروجی ها قابل تنظیم میاشند) تشکیل شده اند.

سیستم های دوخطی دارای دو خط اصلی است ،که با انتقال مواد روانکاری در دو نیم سیکل  روانکاری انجام میشود

برای رسیدن به این هدف ، یک دستگاه سوئیچینگ در بالادست آخرین مقسم در دو خط اصلی نصب می شود که سیگنال ها را به  شیر تعویض خط  انتقال می دهد.

3

طرز کار مرحله به مرحله

در مرحله اول مواد به خط اول توسط شیر تعویض خط پمپ میشود تا نقاطی که در روی مقسم به مربوط به خط اول هستند را تغذیه کند بعد از تزریق مقدار مورد نیاز ،خروجی ها بسته می شوند وفشار این خط  تا حد لازم بالا می رود و سوئیچینگ که قبل از آخرین مقسم در خط اصلی نصب می شود سپس یک سیگنال به واحد کنترل ارسال می کند و پمپ خاموش و خط اول را  آزاد می کند و در حالت استراحت قرار می گیرد و شیر تعویض خط  تزریق را به خط دوم سوییچ می کند. در این قسمت دستگاه در حالت استراحت می باشد ونیمی از محل ها روانکار تزریق شده اند
بعد از تایم استراحت در مرحله بعدی ، مانند خط اول، خط دوم تمامی نقاط را روانکاری می کند