گریس پمپ هیدرولیکی Ramlube

ramlube

ramlube

این نوع گریس پمپ با فشار هیدرولیک کار می کند

دستگاه Ramlube II برای همه چکش های Large Range قابل نصب است.

سیستم روغنکاری نصب شده روی محفظه چکش بدون کابل های برقی خارجی یا شیلنگ های هیدرولیکی برای بهینه در برابر سایش و محافظت در برابر ضربه ، Ramlube II حاوی یک کارتریج گریس قابل تعویض 500 گرم (1 پوند) است. دستگاه گریسینگ با فشار هیدرولیکی از اتصالات فشار چکش اداره می شود.