گریس پمپ پرتابل برقی

sarraf_iran-۲۰۱۷۱۲۰۱-0001

گریس پمپ برقی متحرک

sarraf_iran-۲۰۱۷۱۲۰۱-0001

این نوع گریس پمپ هادر مکان هایی استفاده می شود که لازم است دستگاه جابجا شود مثل آپاراتی ها

این نوع گریس پمپ های متحرک  با برق 220 ولت  سه فاز و 24ولت  موجود می باشد

 

2