گیج های روغن (هیدرولیک)

index

گیج های روغن (هیدرولیک)

گیج ها وظیفه مقدماتی و اساسی در سیستم های هیدرولیک مانند اندازه گیری و نمایش فشار بر روی سیتم را دارا می باشند به طوریکه افراد می توانند عملکرد تجهیزات را بر حسب آن ارزیابی کنند. گیج ها در فرآیند رفع عیب سیستم ها نقش بسیار ضروری دارند. این ابزار اندازه گیری  شدت سیال به تشخیص ناکارآمدی تجهیزات کمک می کند. گیج های فشار هیدرولیک در انواع مختلف موجود می باشند و برای اندازه گیری تا 15.000 psi طراحی شده اند.

در سایت ما گیج های روغن (هیدرولیک) در دسترس شما قرار گرفته است تا برای شما امکان انتخاب و خرید بهترین محصول برای حفظ و نگهداری سیستم های هیدرولیک تجهیزات خود را ایجاد کرده باشد.